• PRACA NA PLATFORMIE


      Praca na platformie wymaga od was dużego zdyscyplinowania, systematyczności i co najważniejsze terminowości. Pracę należy wykonywać zgodnie z podanymi terminami, ponieważ dostęp do poszczególnych tematów (modułów) będzie ograniczony czasowo. Jak wcześniej wspomniałem, wiedza zdobywana na kursie jest uzupełnieniem wiadomości zdobywanych w szkole. Udział w kursie jest dobrowolny, jednak przystąpienie do niego może podnieść ocenę końcową z zajęć programowych. Myślę, że kurs będzie również pomocny w przypadku dłuższej nieobecności w szkole. Każdy moduł kończy test zaliczeniowy.


      Platforma daje nam również możliwość korzystania z zasobów interaktywnych. Aby jednak z nich korzystać musimy stworzyć swój własny słownik. Po zajęciach każdy uczestnik będzie mógł wpisać nowo poznane hasło, pojęcie lub umieścić obraz. Dla najaktywniejszych będą dodatkowe punkty.


      W czasie naszych spotkań będziemy również pracować w grupach, do czego służy zakładka "Wiki". Osoby z danej grupy wspólnie będą budować teksty lub opracowywać zagadnienie. Każdy z uczestników grupy będzie miał możliwość dodania (poprawiania) tekstu, czy dodania swojego elementu do wspólnej pracy. Zaletą tej formy pracy jest to, że widoczny jest wkład pracy każdej z osób w grupie.


   Proszę pamiętać, że na platformie nie jesteśmy anonimowi.


   Na początek proszę uzupełnić swój profil kilkoma informacjami o sobie i zamieścić swój portret.


Available courses

HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych DRM.04